Przemysław Samociak

Przewodniczący Klastra
tel.: +48 511 359 802
e-mail: ps // hox.global

Menadżer, broker innowacyjnych technologii oraz zawodowy specjalista elektroniki przemysłowej 

Doświadczenie zawodowe: 

2016 - do dzisiaj Przewodniczący Koordynatorów Klastra HO’X
2012 - 2017 Koordynator Klastra Ochrony i Monitoringu Zwierząt  
2005 - 2010 Dyrektor Zarządzający Business Consulting Services & Coaching 
2004 - 2010 Partner, Dyrektor Zarządzający McKinley BCS Ltd.
2003 - do dzisiaj Prezes Europejskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości
2001 - 2003 Doradca Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
2001 - do dzisiaj Mediator ds. gospodarczych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
1996 - 2000 Inside Coach Gremium Group

 

Ostatnie nagrody i wyróżnia wdrożeniowe:

2016 - nominacja Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Gazety Wyborczej i Pulsu Biznesu do tytułu Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 za systemy dla ochrony środowiska
2017 - nominacja Centrum Inteligentnego Rozwoju do tytułu Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju za wdrożenie technologii sygnałowej w ekosystemach przyrodniczych

 

Edukacja i uprawnienia:

studia magisterskie Master of Science in International Business Management w Oxford Brookes University
studia licencjackie, specjalność Strategia i Zarządzanie, Wydział Zarządzania Akademia Koźmińskiego
podyplomowe public relations, Szkoła Główna Handlowa
podyplomowe negocjacje i mediacje, Uniwersytet SWPS
uprawnienia dot. członków rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa

 

Wybrane programy certyfikacyjne:International Coach ICC (International Coaching Community) , Coaching Thinking & Team Innovation (Erickson College), Kaizen Coach (Kaizen Institute), Rozwiązywanie Problemów i Podejmowanie Decyzji (Kepner&Tregoe), Zarządzanie Projektami i Systemami Jakości ISO (PCBiC).Przemysław Samociak, Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,Przemysław Samociak,