HO'X EKOSYSTEMY

Celem prac B+R+I jest przywrócenie ekosystemom naturalnego stanu ich elastyczności funkcjonalnej, odnoszący się zarówno do ich stanów pierwotnych z systemami pamięci ekosystemowej, jak i współczesnych wielkoskalowych zmian klimatycznych czy hydrologicznych. 

Koordynator Projektu:

Biostat ECO

HO'X BARIERY

Zrealizowano ochronę ujęć wodnych przed obecnością ryb za pomocą technik akustycznych i elektronicznych (program STOP.FISH).

Dzięki zastosowaniu rozwiązań hybrydowych w ramach projektu STOP.FIS, możliwe jest uzyskanie poziomu ochrony bliskiego 100% skuteczności.


Koordynator Projektu:
NANO-DI BIO

HO'X AKTYWATORY PALIW

GOODWAY IP - opracowała i zademonstrowała technologię podwyższania wartości energetycznej węgla o średnio 18% przy użyciu prototypów urządzeń Activer.ECO. Technologia została zaprojektowana tak, aby urządzenia były łatwe do zastosowania w dowolnej instalacji energetycznej na świecie, niezależnie do metody spalania węgla i prędkości podajników węgla.

Koordynator projektu: GOODWAY IP
Więcej: Activer.ECO