Spotkania koordynacyjne Klastra HO'X
odbywają się z udziałem:

Politechnika Warszawska

badania nowych technologii
przed komercjalizacją 

Członek Klastra HO'X

Europejski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości

transfer technologii
komercjalizacja 

Koordynator Klastra HO'X
NANO-DI BIO sp. z o.o.

nowe technologie 
w ochronie środowiska

CZŁONEK KLASTRA
Fundacja Partnerstwa Technologicznego

koordynacja naukowo-badawczo-wdrożeniowa
zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową

Instytut Technologii Elektronowej

wdrożenia nowo­cze­snych
mikro- i nano­tech­no­lo­gii

Członek Klastra HO'X
Animals Way S.A.

dostawca technologii w ochronie środowiska naturalnego

Członek Klastra HO'X
Fundacja Rivernorm

badanie i wdrażanie technologii w ekosystemach śródlądowych i morskich

Członek Klastra HO'X
Biostat ECO

wdrożenia nowych technologii 

Członek Klastra HO'X
Pro Consulting Group Sp. z o.o.

obsługa informatyczna projektów realizowanych przez klaster