GENERALNY WYKONAWCA AE

W celu usprawnienia procesu wdrożeń kompletnych technologii Aktywatorów - Antysmoger Energy, Klaster HO'X akredytuje podmioty gospodarcze chcące pełnić funkcję Generalnego Wykonawcy AE w ramach demonstratora technologii oraz wdrożeń komercyjnych.

 

Generalny Wykonawca AE zobowiązuje się oddać inwestorowi technologię Aktywatorów - Antysmoger Energy odpowiadającą założeniom techniczno-ekonomicznym w ramach uzgodnionego z inwestorem kosztu i terminu realizacji.

 

Kontakt w sprawie akredytacji:

 

Biuro ds. Wdrożeń
Zbigniew Adamus
Wiceprezes
Goodway sp. z o.o.
www goodway.site
Tel.: +48 693 712 827


Biuro Przewodniczącego
Koordynatorów Klastra HO'X
Tel.: +48 399 261 317